За нас

За нас

Ние сме отлично запознати с действащата нормативна уредба. Работим с утвърдени в практиката процедури, които ни позволяват бързо и лесно да разрешаваме всякакъв вид възникнали проблеми.

Ние предлагаме услугата „Професионален Домоуправител” за всички видове имоти в режим на етажна собственост (панелни блокове и кооперации).

Нашите партньори са юридически и физически лица, специализирани в ремонтни дейности и предоставяне на услуги по поддръжка, сервиз и абонаментно обслужване на всички видове съоръжения, които осигуряват удобствата във Вашия вход.

Ние осигуряваме абонаментно обслужване на осветлението, асансьорните уредби, домофоните инсталации и хигиенист.

При проявен интерес оказваме пълно съдействие за включване в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Дружеството е с управител г-н Чавдар Трифонов – тел. 056 / 70 07 67

Юрисконсулт:

Искрен Николаев

тел: 0885 38 20 77

Технически секретари:

г-жа Нели Тодорова

тел: 0886 72 75 75

Г-жа Златина Евтимова

тел: 0884 53 81 72

email:domkonsult6@abv.bg

Инкасатори:

Г-жа Невена Стайкова (за район: Изгрев) тел. 0882 10 90 82.

Г-ца Румяна Христова тел. 0882 10 90 82

Г-жа Янка Русева тел. 0882 10 90 82

Г-н Георги М. Евтимов тел. 0882 10 90 82