Контакти

Контакти

 

„ДОМКОНСУЛТ6” ООД,

ЕИК 203616533, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сливница“ №2А, ет.2,
Представлявано от Мариана Стефанова Трифонова, с адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница“ №2А, ет.3

Телефон за връзка:

056/700767

0882 10 90 82

0879 28 74 74

0885 38 20 77

0884 53 81 72

email:office@domconsult6.info

emai:domkonsult6@abv.bg

Работно време: от 9.00 до 17.00, от понеделник до петък.

При всякакви въпроси, позвънете или заповядайте при нас!

 

1. Наименование на Доставчика: „ДОМКОНСУЛТ6“ ООД – гр. Бургас.
2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.2.
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.2.
4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.2.
5. Лица за контакт: представляващ – адв. Мариана Трифонова от БАК – 0888 446543 офис – Златина Евтимова, тел. 0884538172 6. Вписване в публични регистри: В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, С ЕИК 203616533.