Контакти

Контакти

„ДОМКОНСУЛТ6” ООД,

ЕИК 203616533, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сливница“ №2А, ет.2,
Лице за контакт по ЗМИП: Мариана Стефанова Трифонова, с адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница“ №2А, ет.3

Офис: гр. Бургас, ул. „Сливница“ №2А, ет.2

Телефон за връзка:

0884 53 81 72 – Златина Евтимова

0885 38 20 77 – Искрен Николаев

0886 72 75 75 – Техн. сътрудници

Слави Димитров – техн. поддръжка

emai:domkonsult6@abv.bg

Работно време: понеделник – петък от 9:00 часа до 15:00 часа с клиенти.

Почивни дни – събота и неделя

При всякакви въпроси, позвънете или заповядайте при нас!

1. Наименование на Доставчика: „ДОМКОНСУЛТ6“ ООД – гр. Бургас.
2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.2.
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.2.
4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.2.
5. Лица за контакт: – адв. Мариана Трифонова от БАК – 0888 446543, отговорник централен офис – Златина Евтимова, тел. 0884538172 6. Вписване в публични регистри: В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, С ЕИК 203616533.