Услуги

Услуги

 • водене на документация на ЕС съгласно Закона за управление на етажната собственост;

 • водене на домова книга на входа;

 • изготвяне на правилник за вътрешния ред;

 • контрол върху санитарната поддръжка;

 • планиране на ремонти – изготвяне или подбор на оферти, избор на оптималната оферта на изпълнител, договаряне с изпълнителите, контрол върху качеството на ремонта;

 • организиране на общи събрания;

 • събиране на месечни вноски;

 • заплащане на такси за общите части на входа;

 • формиране и поддръжка на ‘’Фонд ремонт и обновяване’’;

 • управление на бюджета на входа;

 • възможност за преглед на извършените дейности от частния домоуправител винаги или при поискване от страна на живущите;

 • изготвяне на уведомителни писмени съобщения за изплащане на дължими задължения съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс;

 • възможност за индивидуално договаряне за заплащане на консумативни разходи (за всеки апартамент поотделно).