Източник на изображение: pixabay.com

Отдаване на площи на етажната собственост под наем

Площи от етажната собственост могат да бъдат отдавани за рекламни цели, като това става единствено след свикване на събрание и гласуване от над 50 % от живеещите във входа или сградата. 

Повече информация „Отдаване на площи на етажната собственост под наем“

Източник на изображението: https://pixabay.com/bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-nieuwarchitektuur-928654/

Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост

За успешното управление на етажната собственост без съмнение е необходимо да познаваме и прилагаме добре установените правила и в случай, че възникнат проблеми, да знаем към кого да се обърнем за съдействие и успешно разрешаване. 

Повече информация „Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост“