средства домоуправител

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост? Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?


„Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет (УС) на етажна собственост?“. Това е един от често задаваните въпроси при избор на нови управителни органи на етажна собственост по време на общо събрание. Отговорът обаче не е еднозначен. Той е и „да“, и „не“, обяснява представител на „ДОМКОНСУЛТ6“ ЕООД.  Зависи от това какви са управителните органи, в какъв състав са избрани, как се приемат решенията и как точно е гласувал всеки конкретен член на УС – „за“ или „против“ одобряването на даден разход от парите на собствениците. На първо място въпросът за отговорността трябва да се съобрази с това каква форма на управление на етажна собственост е избрана: УС от 3-ма души, УС от 5-ма души, един управител с екип или фирма-професионален домоуправител.  На първите два случая ще се спра по-късно. По-лесно е да се обясни положението с един управител и фирма, която е професионален домоуправител.

Отговорността в единия случай  се търси от конкретното лице, избрано за управител и при неправилно разходване на средствата на етажната собственост може да бъде санкционирано и да му се търси репарация на вредите от личното имущество. 

Във втория случай с фирмата положението също е сравнително по-ясно- тя носи отговорност. Тук обаче има тънък момент, който трябва да се обясни. Има фирми, които предлагат само поддръжка по договорни отношения, но не и управление на етажната собственост. Тези фирми отговарят само за изпълнението на конкретния договор за поддръжка и не са професионален домоуправител. Други фирми, които извършват и управление на етажната собственост, носят отговорност за неправилното разходване на средства.

Да разгледаме обаче случаите, когато общото събрание е избрало управителен съвет с численост 3-ма или 5-ма души. Да предположим, че на заседание на УС трима от членовете гласуват „за“ направата на даден разход, а останалите двама / при 5-членен УС/ са „против“. Тук даже няма значение кой е председател. При такова гласуване е ясно, че мнозинството от трима души приема да бъде направен даден разход. На по-късен етап обаче общото събрание не одобрява този разход в отчета на УС и го определя като неправилен, а освен това иска наказания за управителното тяло, санкции и понасяне на отговорност.

Как може да се защитят членовете на УС, които са гласували „против“. Според „ДОМКОНСУЛТ6“ ЕООД, те няма от какво да се притесняват. Ще възразят и ще представят протокола от заседанието на УС, където е отбелязан техният глас „против“.

Останалите трима обаче, които са гласували „за“, ще понесат отговорност и при това солидарно по правилата на гражданското право. Това означава, че претенциите за репарации на вредите могат да бъдат предявени към кой да е от тримата членове, гласували „за“ дадени разход.
Разбира се, УС може да избегне гласуването на подобни решения за направата на някакви разходи и така да се предпази от бъдещи атаки. Може просто да изпълнява решенията на общото събрание, но това означава, че всички собственици, които присъстват на тези събрания, трябва да гласуват проект за бюджет по пера и при това доста подробно.

Опитът на Дружеството при воденето на такива събрания показа, че подобни гласувания обикновено са тежки, тромави, губи се много време и търпението на присъстващите се изчерпва. Това се случва най-вече, ако управителните органи са избрани измежду собствениците. Те обикновено нямат опит, не са направили предварително разгласяване на проекта за бюджет по пера и трудно обосновават всеки от разходите и размера му / за почистване, за охрана, за осветление…/, тъй като това е свързано с множество проучване на оферти. Накрая често се стига до половинчати гласувания, които не обхващат всички разходи по пера.

Съвсем друга е ситуацията с професионалните домоуправители, обяснява представителят на „ДОМКОНСУЛТ6“ ЕООД. Това обикновено са фирми, които работят с различни доставчици на стоки и услуги, необходими за поддържането и управлението на етажната собственост, представят точни сметки и отчети за извършените дейности и имат опит в оптимизирането на разходите. Техните предварителни проекти за бюджети са изготвени и разпратени на разположение на всички собственици няколко дни преди гласуването заедно с обосновките за необходими разходи. Така вече при самото гласуване се избягва губенето на излишно време в разяснения и разглеждане на оферти.

Това е само една малка част от проблемите, които биха възникнали при управлението на етажна собственост и отговорността. Съветваме обаче, да се избира фирма, която предоставя услугата професионален домоуправител. Така още от самото начало ще е ясно какви са ангажиментите й, какви разходи предстоят да се направят, а и при евентуален спор и търсене на отговорност няма да се наложи да съдите съседите си, например, тъй като са били в УС, а ще предявите претенциите си към фирмата.

Не на последно място са и безбройните ангажименти на управителното тяло за водене на документация, протоколи, пазене на документация, контакти с местната власт и различни институции, което изисква доста време. Въпросът за огромния брой задължения и грозящите глоби, ако не се изпълняват тези задължения, ще разгледаме в един от следващите ни материали.

Вашият коментар