Ремонт на входа

Заплащане на ремонтите на входа – от всички, независимо от етажа, на който живеят, според частите от правото на собственост

Един от съществените въпроси, свързани с живота и управлението на разходите в един жилищен вход, е кой и колко трябва да плаща за ремонтни дейности.

Има ли живущи, които могат да откажат да заплатят сума, свързана с ремонт, поради това че живеят на определен етаж?

Тъй като именно този казус е чест повод за свади между съседите, трябва да се позоваваме на Закона за управление на етажната собственост, в който изрично се подчертава, че общи части това са земята, на която се намира сградата, прилежащият двор към нея, ако има такъв, основите и вътрешните и външни стени на сградата, плочи, колони, стълбища, площадки, покрив, стените между тавана и избените помещения, когато те не са вътрешни за апартамента, самият таван и общите избени помещения, комини, стаичка за портиер, водосточните тръби, външни и вътрешни врати на сградата и всяко друго помещение, което се ползва общо от всички живущи.

Общите части не могат да се делят и всеки един от собствениците в сградата трябва да полага грижи за тяхното опазване и да отделя средства за ремонти, когато това се налага.  

При учредяването на етажната собственост са дефинирани и дяловете от общи части, които всеки собственик притежава. Решението да се предприеме ремонт се приема след събрание на живущите във входа, а разходите се поемат от всички собственици. Сумата, която те следва да заплатят, се изчислява на база на това какъв дял са притежаваните от тях идеални части, съразмерно с общите части.

Всичко това е описано в главата „Ремонт, обновяване и поддържане на общите части“ от Закона за управление на  етажната собственост.

Всеки професионален домоуправител е  запознат с този закон и може да съдейства при събиране и организиране на подобни ремонти, които несъмнено са наложителни, независимо от това дали сградата е сравнително нова или построена преди години.

Разпределението на разходите за ремонт е трудна и отговорна дейност, от която понякога зависи изхода от предприетите ремонтни и обновителни дейности и бързината на изпълнение. Без съмнение, желанието и стремежът  да живеем в по-приятна, модерна и безопасна среда, би трябвало да бъде водещ, независимо от това дали става въпрос за общи части или собственото жилище. Така както всеки от нас иска да придаде уют и красота в интериора на дома си, трябва да се стреми и към по-красив и приятен облик на екстериора на жилищния вход и сградата, която също е негов дом.

Усещането за естетика на всеки от нас е различно и красивото и оригинално за едни, може да е кич в очите на други, но при добра комуникация и разбирателство между съседите, жилищният вход може да заприлича на нов след ремонта.

Вашият коментар