Промени в Закона за управление на етажната собственост

Уважаеми клиенти,
Скъпи съседи,
Напоследък в медиите се публикуват статии с различни предположения относно готвени промени в Закона за управление на етажната собственост, по който ние основно работим.
Според някои от тях ще се въведе облекчение при провеждането на събрания, според други ще има изисквания към образованието на хората, които работят във фирмите – професионални домоуправители, според трети – ще се въвежда в кратък срок задължителна регистрация на всички етажни собствености и платен домоуправител.
Щастливи сме да научим, че най-после ще се въведе изискване за специалистите, които трябва да работят във всяка фирма, предлагаща услугата професионален домоуправител.
Преди всичко трябва да има юрист, който да е тесен специалист в правото на междусъседските отношения, който да познава добре законите и изискванията при управление на недвижими имоти и да има опита да ги прилага. Вие добре знаете, че ние разполагаме с такива специалисти, при това повече от един.
Разполагаме и с лице за техническа поддръжка, извършват се нужните консултации с електротехници, ВиК майстори, строители. Управителят ни е дипломиран инженер, който е наясно с всички нужди на нашите клиенти, има богат опит в справянето с проблеми в етажните собствености и разполага с познанията, инструментариума и контактите, за да реши всеки възникнал проблем в разумен срок.

Независимо от нововъведенията в Закона за управление на етажната собственост, които Народното събрание ще приеме, което се надяваме да се случи скоро, ние сме до вас, работим заедно, съвместно и съвестно за добруването на вашата етажна собственост!

Вие ни познавате, разчитайте на нас!
Потърсете ни, заедно ще решим всички възникнали въпроси!

юридически услуги

Защо е важно да има юридическо обслужване, което да се предлага от фирмата домоуправител

Въпросът, касаещ избора на професионален домоуправител, вълнува доста хора, особено тези от нас, които нямат нито време, нито желание да се натоварват с излишни ангажименти и странични проблеми, свързани с поддържането и управлението на жилищния вход.

Повече информация „Защо е важно да има юридическо обслужване, което да се предлага от фирмата домоуправител“

Ремонт на входа

Заплащане на ремонтите на входа – от всички, независимо от етажа, на който живеят, според частите от правото на собственост

Един от съществените въпроси, свързани с живота и управлението на разходите в един жилищен вход, е кой и колко трябва да плаща за ремонтни дейности.

Има ли живущи, които могат да откажат да заплатят сума, свързана с ремонт, поради това че живеят на определен етаж?

Повече информация „Заплащане на ремонтите на входа – от всички, независимо от етажа, на който живеят, според частите от правото на собственост“

професионален домоуправител

Защо да изберем професионален домоуправител?

Задавали сте си този въпрос, нали?

Вероятно сте се питали, дали наистина това е по-доброто решение и няма ли да се справите сами със задачата да управлявате делата на входа, в който живеете. 

Повече информация „Защо да изберем професионален домоуправител?“

средства домоуправител

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост? Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?

Повече информация „Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?“

Източник на изображение: pixabay.com

Плюсовете на компетентния юрист-домоуправител; как да съберем по чл. 410 ГПК със заповедно производство парите от некоректните етажни собственици

Отношенията между отделните собственици на апартаменти в един жилищен вход са доста сложни и често подлежат на множество метаморфози, които трудно можем да разберем.

Да се наеме професионален домоуправител, който не познава хората, с които ще работи от една страна е най-разумното решение, именно защото той ще е безпристрастен и ще стои встрани от каквито и да било интриги, съседски клюки и нападки на лична основа.

Повече информация „Плюсовете на компетентния юрист-домоуправител; как да съберем по чл. 410 ГПК със заповедно производство парите от некоректните етажни собственици“

Източник на изображение: pixabay.com

Защо е важно да се води редовно домовата книга

Домовата книга представлява актуална справка за всички постоянно живущи на даден адрес.

Професионалният домоуправител работи въз основа на тази информация и едно от неговите задължения е да води редовно домовата книга. Разбира се, той не може да свърши тази работа без активното съдействие на всички живущи във входа.
Като управител на етажната собственост, именно домоуправителят трябва да записва имената на всеки член от семейството и разбира се, на тази база да води отчет за приходите и разходите на входа.

Повече информация „Защо е важно да се води редовно домовата книга“

Източник на изображение: pixabay.com

Предимства на наемането на професионален домоуправител

Хората, които винаги са живели в по-малки населени места и предимно в къщи, не могат да проумеят дали е възможно да се живее в мир и разбирателство в жилищен вход, в който има над 24 апартамента.

Повече информация „Предимства на наемането на професионален домоуправител“

Източник на изображение: pixabay.com

Професионален домоуправител – улеснение за вас

Всеизвестно е, че във всеки жилищен вход трябва да има човек, който да събира месечните такси по поддръжката, да следи за повреди и аварии и да наема хигиенист, за да бъде входа достатъчно приятен за живеене. 

Повече информация „Професионален домоуправител – улеснение за вас“

Източник на изображение: pixabay.com

В какво се изразява работата на професионалният домоуправител

Омръзнало ли ви е от неуредиците и проблемите, свързани с жилищния вход?

Не е приятно да живеем в неприятна, замърсена и неподдържана среда, но малко хора се наемат с нелеката задача да осигурят повече комфорт и да организират по-добре живота на хората във входа. 

Повече информация „В какво се изразява работата на професионалният домоуправител“