Източник на изображение: pixabay.com

Защо е важно да се води редовно домовата книга

Домовата книга представлява актуална справка за всички постоянно живущи на даден адрес.

Професионалният домоуправител работи въз основа на тази информация и едно от неговите задължения е да води редовно домовата книга. Разбира се, той не може да свърши тази работа без активното съдействие на всички живущи във входа.
Като управител на етажната собственост, именно домоуправителят трябва да записва имената на всеки член от семейството и разбира се, на тази база да води отчет за приходите и разходите на входа.

За тази цел се изискват професионални и личностни качества, като професионалните обхващат както компетентност и добро познаване на Закона за управление на етажната собственост, така и отговорност и професионален такт. Личностните качества на професионалния домоуправител се изразяват в желание да се съдейства на хората, любознателност, всеотдайност, общителност, комбинативност, организираност, човечност, психологически подход към хората и не на последно място – комуникативност.

Благодарение на редовното водене на домовата книга се постига успешно планиране и ръководене на етажната собственост и живущите. От една страна домоуправителят има възможност да следи нагледно какво е свършено, какво предстои да се свърши и да води отчет на приходи и разходи, от друга, във всеки един момент тази информация може да стане достояние на заинтересуваните. Така се следи и ревизира работата на домоуправителя и от страна на компетентните държавни и общински институции.
В хода на ръководене на етажната собственост възникват ситуации, в които е нужна бърза справка на парите за общи разходи, с които разполага входа или за сумата, която е събрана за предходните месеци. Най-често това се налага, в случаите, когато трябва да се установи, кой колко пари е дал или дължи, какъв е баланса на касата, каква сума е събрана за ремонт, колко още пари трябва да бъдат събрани и пр.

Именно в домовата книга, която вече може да бъде и в електронен вариант, е събрана цялата важна информация, нужна за дейността на домоуправителя. Оттам той черпи информация и за длъжниците във входа, които в повечето случаи са ябълката на раздора между живущите, поради това, че не са изрядни по отношение на плащанията.

Друга важна информация, която се вписва в домовата книга, е наличието на домашни любимци в домакинствата. Често се оказва, че именно наличието на куче или котка в дадено жилище е проблем и причина за скандали между живеещите във входа. Част от тях са на мнение, че за животните трябва да се предвиди такса, а други не желаят да плащат за това, че отглеждат домашен любимец.
За щастие, ако се обърнете към професионален домоуправител, той може да ви осигури значително по-добра събираемост на таксите за общите разходи, тъй като има познания за най-добрите механизми за това и добре познава Закона за управление на етажната собственост.

Вашият коментар