Промени в Закона за управление на етажната собственост

Уважаеми клиенти,
Скъпи съседи,
Напоследък в медиите се публикуват статии с различни предположения относно готвени промени в Закона за управление на етажната собственост, по който ние основно работим.
Според някои от тях ще се въведе облекчение при провеждането на събрания, според други ще има изисквания към образованието на хората, които работят във фирмите – професионални домоуправители, според трети – ще се въвежда в кратък срок задължителна регистрация на всички етажни собствености и платен домоуправител.
Щастливи сме да научим, че най-после ще се въведе изискване за специалистите, които трябва да работят във всяка фирма, предлагаща услугата професионален домоуправител.
Преди всичко трябва да има юрист, който да е тесен специалист в правото на междусъседските отношения, който да познава добре законите и изискванията при управление на недвижими имоти и да има опита да ги прилага. Вие добре знаете, че ние разполагаме с такива специалисти, при това повече от един.
Разполагаме и с лице за техническа поддръжка, извършват се нужните консултации с електротехници, ВиК майстори, строители. Управителят ни е дипломиран инженер, който е наясно с всички нужди на нашите клиенти, има богат опит в справянето с проблеми в етажните собствености и разполага с познанията, инструментариума и контактите, за да реши всеки възникнал проблем в разумен срок.

Независимо от нововъведенията в Закона за управление на етажната собственост, които Народното събрание ще приеме, което се надяваме да се случи скоро, ние сме до вас, работим заедно, съвместно и съвестно за добруването на вашата етажна собственост!

Вие ни познавате, разчитайте на нас!
Потърсете ни, заедно ще решим всички възникнали въпроси!