Източник на изображение: pixabay.com

Промени в нормативните изисквания, касаещи асансьорите

След инциденти с неизправни асансьори и препоръките от Комисията за повишаване на безопасността на съществуващите асансьори, правителството прие редица промени, касаещи асансьорите и тяхната поддръжка и експлоатация. 

Повече информация „Промени в нормативните изисквания, касаещи асансьорите“

Източник на изображение: pixabay.com

Отдаване на площи на етажната собственост под наем

Площи от етажната собственост могат да бъдат отдавани за рекламни цели, като това става единствено след свикване на събрание и гласуване от над 50 % от живеещите във входа или сградата. 

Повече информация „Отдаване на площи на етажната собственост под наем“

Източник на изображение: pixabay.com

Отдаване на площи на етажната собственост под наем

Площи от етажната собственост могат да бъдат отдавани за рекламни цели, като това става единствено след свикване на събрание и гласуване от над 50 % от живеещите във входа или сградата. 

Повече информация „Отдаване на площи на етажната собственост под наем“

Източник на изображение: pixabay.com

Провеждане на Общо събрание на етажната собственост

За успешното и законосъобразно провеждане на Общо събрание на етажната собственост има изисквания и особености, които трябва да бъдат спазени.

Те са регламентирани в Закона за управление на етажната собственост и могат да бъдат прочетени от всички заинтересувани в Държавен вестник.

Повече информация „Провеждане на Общо събрание на етажната собственост“

Източник на изображението: https://pixabay.com/bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-nieuwarchitektuur-928654/

Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост

За успешното управление на етажната собственост без съмнение е необходимо да познаваме и прилагаме добре установените правила и в случай, че възникнат проблеми, да знаем към кого да се обърнем за съдействие и успешно разрешаване. 

Повече информация „Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост“

Жилищна сграда

Професионален домоуправител за уреден и поддържан жилищен вход

Срещате ли трудности с поддържането и организационните дейности на вашия жилищен вход?
За съжаление, неуредиците и проблемите в жилищните сгради не са рядкост и колкото по-сериозни конфронтации има, толкова по-малко са желаещите да се нагърбят с дейността на домоуправител.

Повече информация „Професионален домоуправител за уреден и поддържан жилищен вход“