Източник на изображение: pixabay.com

Промени в нормативните изисквания, касаещи асансьорите

След инциденти с неизправни асансьори и препоръките от Комисията за повишаване на безопасността на съществуващите асансьори, правителството прие редица промени, касаещи асансьорите и тяхната поддръжка и експлоатация. 

По отношение на техническата изправност беше прието  задължително провеждане на технически прегледи и осигуряване на специални мероприятия, с които се цели информиране на хората за безопасно ползване на съоръженията и редовен технически надзор.

Изискванията към по-старите асансьори, които нямат устройство за установяване на степента на натоварване, следва да бъдат снабдени с такова. То може да бъде монтирано към самия асансьор, като неговата функция ще бъде да ограничи претоварването.

В някои случаи към кабината на асансьора се монтира още една врата, която ограничава достъпа на повече пътници и не позволява съоръжението да бъде претоварено.

Според новите наредби, всеки асансьор трябва да бъде снабден с аварийно осветление, което да се задейства в случай на спиране на тока. Така ще се ограничи паниката и притесненията на пътниците, попаднали в подобна аварийна ситуация.

В срок до 30 юни 2016 г. шахтите на асансьорите също трябва да притежават осветление. Въведено е изискване да бъдат поставени устройства за аварийно спиране на съоръжението, които трябва да са разположени на покрива на кабината, в шахтата и ролковото им помещение. Благодарение на тези мерки ще се осигури по-голяма сигурност за пътници и лица от техническата поддръжка.

Още един начин да се постигне по-ефективна безопасност при използване на асансьорите е въвеждането на аварийна двустранна разговорна връзка между пътниците в кабината на асансьора и аварийния екип. Това трябва да бъде направено в срок до 31 декември 2016 г.

Нововъведението цели непрекъснат контакт с екипа, който ще се отзове, за да отстрани аварията и намаляване на паниката при хората, които са попаднали в неизправния асансьор. По този начин хората, които са заседнали, имат възможност да  чуят инструкциите на обучени технически лица от фирмата, която поддържа асансьорите и да действат по техните указания, за да излязат от неприятната ситуация по най-сигурния и безопасен за тях начин.

Подробности за обичайното определяне на цените за абонаментно обслужване от фирмата, която поддържа асансьорите можете да намерите в договора, сключен с вашата асансьорна компания. Отново там ще намерите цени за повикване на техник и информация за това кои технически дейности се заплащат допълнително и кои са включени в поддръжката.

Вашият коментар