Източник на изображение: pixabay.com

Професионален домоуправител – улеснение за вас

Всеизвестно е, че във всеки жилищен вход трябва да има човек, който да събира месечните такси по поддръжката, да следи за повреди и аварии и да наема хигиенист, за да бъде входа достатъчно приятен за живеене. 

Преди години за домоуправител се избираше човек, който е достатъчно уважаван от своите съседи и изпълнява задълженията си съвестно.

Днес нещата са малко по-различни. Хората са все по-натоварени с лични и служебни ангажименти и дори и да са в добри отношения със съседите, не искат да поемат излишни отговорности и не се наемат да изпълняват дейността на домоуправители. 

При положение, че голяма част от съвременните кооперации и сгради имат доста апартаменти на всеки етаж и съответно голяма част от съседите дори не се познават и често се сменят, е разбираемо нежеланието на хората да влязат в роля на домоуправител.

Нашето мнение е, че подобна отговорна дейност трябва да бъде поверена на добре подготвен специалист, който да се заеме с всички ангажименти и отговорности професионално.

За да имате добре поддържан вход, изрядно уредени сметки и отлична хигиена, поверете всичко това на обучен професионален домоуправител.

Той може да ви предостави:

  • навременно събиране на таксите за поддръжка и ремонти;
  • осигуряване на хигиенист, който да поддържа чистотата във входа;
  • поддържане на изправността на домофоните, бравите, електричеството във входа.

В случай, че искате входът ви да бъде включен в програма за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради, винаги можете да получите съдействие от страна на вашия професионален домоуправител – „ДОМКОНСУЛТ6“ ЕООД

Не се колебайте да се обърнете към нашата фирма, която да ви осигури професионален домоуправител и с това лесно и бързо да решите проблемите с поддръжката на входа. Така можете да бъдете сигурни, че всичко, свързано с дейността на вашия домоуправител, е поверено не на случаен човек, който не се интересува от резултатите от тази работа, а на професионалист, който добре знае какво прави.

По този начин вие ще имате възможност да живеете в по-приятна среда, да се радвате на уреден жилищен вход и ще има към кого да се обърнете за всеки въпрос свързан с поддръжката и спокойствието във вашия жилищен вход.

Вашият коментар