професионален домоуправител

Защо да изберем професионален домоуправител?

Задавали сте си този въпрос, нали?

Вероятно сте се питали, дали наистина това е по-доброто решение и няма ли да се справите сами със задачата да управлявате делата на входа, в който живеете. 

Повече информация „Защо да изберем професионален домоуправител?“

средства домоуправител

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост? Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?

Повече информация „Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?“

Източник на изображение: pixabay.com

Плюсовете на компетентния юрист-домоуправител; как да съберем по чл. 410 ГПК със заповедно производство парите от некоректните етажни собственици

Отношенията между отделните собственици на апартаменти в един жилищен вход са доста сложни и често подлежат на множество метаморфози, които трудно можем да разберем.

Да се наеме професионален домоуправител, който не познава хората, с които ще работи от една страна е най-разумното решение, именно защото той ще е безпристрастен и ще стои встрани от каквито и да било интриги, съседски клюки и нападки на лична основа.

Повече информация „Плюсовете на компетентния юрист-домоуправител; как да съберем по чл. 410 ГПК със заповедно производство парите от некоректните етажни собственици“

Източник на изображение: pixabay.com

Предимства на наемането на професионален домоуправител

Хората, които винаги са живели в по-малки населени места и предимно в къщи, не могат да проумеят дали е възможно да се живее в мир и разбирателство в жилищен вход, в който има над 24 апартамента.

Повече информация „Предимства на наемането на професионален домоуправител“

Източник на изображение: pixabay.com

Професионален домоуправител – улеснение за вас

Всеизвестно е, че във всеки жилищен вход трябва да има човек, който да събира месечните такси по поддръжката, да следи за повреди и аварии и да наема хигиенист, за да бъде входа достатъчно приятен за живеене. 

Повече информация „Професионален домоуправител – улеснение за вас“

Източник на изображение: pixabay.com

В какво се изразява работата на професионалният домоуправител

Омръзнало ли ви е от неуредиците и проблемите, свързани с жилищния вход?

Не е приятно да живеем в неприятна, замърсена и неподдържана среда, но малко хора се наемат с нелеката задача да осигурят повече комфорт и да организират по-добре живота на хората във входа. 

Повече информация „В какво се изразява работата на професионалният домоуправител“

Източник на изображение: pixabay.com

Промени в нормативните изисквания, касаещи асансьорите

След инциденти с неизправни асансьори и препоръките от Комисията за повишаване на безопасността на съществуващите асансьори, правителството прие редица промени, касаещи асансьорите и тяхната поддръжка и експлоатация. 

Повече информация „Промени в нормативните изисквания, касаещи асансьорите“

Източник на изображение: pixabay.com

Провеждане на Общо събрание на етажната собственост

За успешното и законосъобразно провеждане на Общо събрание на етажната собственост има изисквания и особености, които трябва да бъдат спазени.

Те са регламентирани в Закона за управление на етажната собственост и могат да бъдат прочетени от всички заинтересувани в Държавен вестник.

Повече информация „Провеждане на Общо събрание на етажната собственост“

Източник на изображението: https://pixabay.com/bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-nieuwarchitektuur-928654/

Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост

За успешното управление на етажната собственост без съмнение е необходимо да познаваме и прилагаме добре установените правила и в случай, че възникнат проблеми, да знаем към кого да се обърнем за съдействие и успешно разрешаване. 

Повече информация „Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост“

Жилищна сграда

Професионален домоуправител за уреден и поддържан жилищен вход

Срещате ли трудности с поддържането и организационните дейности на вашия жилищен вход?
За съжаление, неуредиците и проблемите в жилищните сгради не са рядкост и колкото по-сериозни конфронтации има, толкова по-малко са желаещите да се нагърбят с дейността на домоуправител.

Повече информация „Професионален домоуправител за уреден и поддържан жилищен вход“