юридически услуги

Защо е важно да има юридическо обслужване, което да се предлага от фирмата домоуправител

Въпросът, касаещ избора на професионален домоуправител, вълнува доста хора, особено тези от нас, които нямат нито време, нито желание да се натоварват с излишни ангажименти и странични проблеми, свързани с поддържането и управлението на жилищния вход.

Повече информация „Защо е важно да има юридическо обслужване, което да се предлага от фирмата домоуправител“

Ремонт на входа

Заплащане на ремонтите на входа – от всички, независимо от етажа, на който живеят, според частите от правото на собственост

Един от съществените въпроси, свързани с живота и управлението на разходите в един жилищен вход, е кой и колко трябва да плаща за ремонтни дейности.

Има ли живущи, които могат да откажат да заплатят сума, свързана с ремонт, поради това че живеят на определен етаж?

Повече информация „Заплащане на ремонтите на входа – от всички, независимо от етажа, на който живеят, според частите от правото на собственост“

средства домоуправител

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?

Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост? Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?

Повече информация „Могат ли да ме осъдят за неправилно разходване на средства, ако съм член на Управителния съвет на етажна собственост?“

Източник на изображение: pixabay.com

Плюсовете на компетентния юрист-домоуправител; как да съберем по чл. 410 ГПК със заповедно производство парите от некоректните етажни собственици

Отношенията между отделните собственици на апартаменти в един жилищен вход са доста сложни и често подлежат на множество метаморфози, които трудно можем да разберем.

Да се наеме професионален домоуправител, който не познава хората, с които ще работи от една страна е най-разумното решение, именно защото той ще е безпристрастен и ще стои встрани от каквито и да било интриги, съседски клюки и нападки на лична основа.

Повече информация „Плюсовете на компетентния юрист-домоуправител; как да съберем по чл. 410 ГПК със заповедно производство парите от некоректните етажни собственици“

Източник на изображение: pixabay.com

Защо е важно да се води редовно домовата книга

Домовата книга представлява актуална справка за всички постоянно живущи на даден адрес.

Професионалният домоуправител работи въз основа на тази информация и едно от неговите задължения е да води редовно домовата книга. Разбира се, той не може да свърши тази работа без активното съдействие на всички живущи във входа.
Като управител на етажната собственост, именно домоуправителят трябва да записва имената на всеки член от семейството и разбира се, на тази база да води отчет за приходите и разходите на входа.

Повече информация „Защо е важно да се води редовно домовата книга“

Източник на изображение: pixabay.com

Промени в нормативните изисквания, касаещи асансьорите

След инциденти с неизправни асансьори и препоръките от Комисията за повишаване на безопасността на съществуващите асансьори, правителството прие редица промени, касаещи асансьорите и тяхната поддръжка и експлоатация. 

Повече информация „Промени в нормативните изисквания, касаещи асансьорите“

Източник на изображение: pixabay.com

Отдаване на площи на етажната собственост под наем

Площи от етажната собственост могат да бъдат отдавани за рекламни цели, като това става единствено след свикване на събрание и гласуване от над 50 % от живеещите във входа или сградата. 

Повече информация „Отдаване на площи на етажната собственост под наем“

Източник на изображение: pixabay.com

Отдаване на площи на етажната собственост под наем

Площи от етажната собственост могат да бъдат отдавани за рекламни цели, като това става единствено след свикване на събрание и гласуване от над 50 % от живеещите във входа или сградата. 

Повече информация „Отдаване на площи на етажната собственост под наем“

Източник на изображение: pixabay.com

Провеждане на Общо събрание на етажната собственост

За успешното и законосъобразно провеждане на Общо събрание на етажната собственост има изисквания и особености, които трябва да бъдат спазени.

Те са регламентирани в Закона за управление на етажната собственост и могат да бъдат прочетени от всички заинтересувани в Държавен вестник.

Повече информация „Провеждане на Общо събрание на етажната собственост“

Източник на изображението: https://pixabay.com/bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-nieuwarchitektuur-928654/

Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост

За успешното управление на етажната собственост без съмнение е необходимо да познаваме и прилагаме добре установените правила и в случай, че възникнат проблеми, да знаем към кого да се обърнем за съдействие и успешно разрешаване. 

Повече информация „Новости и промени в Закона за управление на етажната собственост“